top of page
Katka Pohánka

Zen znamená dhyána (meditácia), živá bdelosť v prítomnosti bez rozoberania, posudzovania a premýšľania....otvorené spojenie do celku a Flow znamená plynutie kde prestáva existovať čas a nevnímame svojho vnútorného kritika...

 

Toto slovné spojenie krásne vystihuje jogu a naše bytie v nej, keď sa náš život stáva meditáciou...svetlo bdelosti bez mysle a napojenie s jednotou vesmírneho života… 

 

Zen Flow Studio je kľudné miesto pre rozjímanie a nachádzanie životnej inšpirácie. Popri joge sa venujeme aj ďalším aktivitám, ktoré majú relaxačný a terapeutický potenciál. 

 

“Príď sa naladiť na svoj Zen Flow a spočinúť v momentoch svojho vnútorného a telesného pokoja a prebudenia….”

bottom of page